Daltonschool De Poorter 

  • De Poorter is een openbare basisschool voor daltononderwijs.
  • U vindt daltonschool De Poorter bij het Piazza Center in de Gildenwijk in Gorinchem.
  • De school bevindt zich in de brede school "Het Gildenplein".
  • Onze school bevindt zich aan de achterkant van het gebouw, langs de fiets-en wandelroute.
  • Heeft een klas per groep.
  • Is een kleurrijke school.
  • Biedt passend onderwijs.
  • Ontvangt leerlingen uit heel Gorinchem.