dalton school poorter gorinchem 41

Begin van dit schooljaar heeft het team van De Poorter trainingen gehad om de rekenlessen te verbeteren. Leerlingen worden nu nog beter geobserveerd en krijgen uitleg die aansluit bij wat zij al begrijpen.

Begrip

In alle klassen wordt gewerkt met het vertalen van concreet naar abstract. De kleuters leren bijvoorbeeld wat een cirkel is (abstract) en krijgen de opdracht om voorwerpen te zoeken waarin zij ook een cirkel zien (concreet). Leerlingen moeten een verhaaltje maken bij een som, of een tekening. Zo krijgt een kale som betekenis en begrijpen de kinderen beter wat een som inhoudt.

Begeleiding in de klas

De leerkrachten hebben geleerd hoe zij nog betere rekenlessen kunnen geven. In groep 4 heeft een externe begeleider, Jeroen van der Jagt, de leerkracht gecoacht, maar ook kleine groepjes leerlingen extra geholpen met rekenen. Groep 4 heeft dit half jaar dus extra veel geleerd.

Nu we de leerlingen niet meer in de klas mogen hebben vanwege het coronavirus, is het allemaal net even anders. Maar we werken nog steeds actief met rekenbegrip en de externe coach.

Op afstand

Ook nu de leerlingen contact hebben met de leerkracht via videobellen, ondersteunt Jeroen de leerkrachten bij de rekenlessen. Daarnaast heeft hij samen met twee onderwijsassistenten video’s opgenomen met uitleg voor rekenen. Zo kunnen leerlingen en ouders de uitleg terugkijken als ze het even niet meer weten.

Deze video’s zijn nu gemaakt omdat we geen les mogen geven in de klas, maar ook in de toekomst kan het heel handig zijn als leerlingen bepaalde uitleg nog eens terug kunnen kijken. Zo kan er nog beter worden afgestemd op de individuele leerling.

We hopen snel weer met zijn allen in de klas te kunnen zijn. In de tussentijd zien we ook dat we als school nieuwe dingen leren. Dat nemen we graag mee naar een nog mooiere en veilige toekomst.