dalton school poorter gorinchem 20

Wij vinden het erg belangrijk dat de ouders van onze kinderen zich bij school betrokken voelen. Ouderhulp hebben we nodig bij diverse activiteiten, zoals: TOPLessen, Spel- en Boekenplan, uitstapjes, enz. Elk schooljaar kunnen ouders zich inschrijven op activiteiten die in dat schooljaar gaan plaatsvinden. Ook willen we met ouders praten over alles dat met onze school te maken heeft. Behalve de oudergeleding van de MR hebben wij ook een ouderparticipatiegroep. In de ouderparticipatiegroep wisselen wij met ouders van gedachten over diverse zaken en kunnen ouders uiteraard ook zelf onderwerpen inbrengen.