dalton-school-poorter-gorinchem-11.jpg

Ieder kind op de Poorter wordt goed voorbereid op zijn of haar toekomst. Want op de Poorter kom je VER: we zijn veilig, eerlijk en rustig.

We werken volgens de uitgangspunten van het Daltononderwijs en de methode de Vreedzame school.

Veilig en vreedzaam

Op de Poorter voelt iedereen zich veilig. Daar zorgen we samen voor.
Want alleen als je je veilig voelt, kan je goed leren en durf je fouten te maken. Om de veiligheid te versterken hebben we mediatoren uit groep 7 en 8 die vanuit rust helpen bij conflicten op het schoolplein. Een prachtige rol voor deze leerlingen die daarvoor worden opgeleid. En een mooi voorbeeld van hoe kinderen zich samen kunnen inzetten om problemen op te lossen.
Meer weten over de Vreedzame school? Lees hier verder.

Daltonschool

De Poorter is een Daltonschool. Dat betekent dat we uitgaan van keuzevrijheid, zelfstandigheid en samenwerking. Deze uitgangspunten zorgen ervoor dat onze leerlingen kunnen leren op hun eigen niveau en dat zij zelf voelen dat ze controle hebben over wat zij al kunnen en waar ze nog mee moeten oefenen.

Hoe dit werkt legt Lamar je graag uit in deze video:

Gebouw en plein

De Poorter zit in een gebouw waar twee basisscholen zijn, maar ook buitenschoolse opvang. Dat kan heel handig zijn.
Leerlingen van de Poorter krijgen les in een modern gebouw dat er misschien van buiten groot uitziet, maar in de school is het overzichtelijk en sfeervol.
Achter de school is een ruim speelplein waar veel wordt gevoetbald en touwtje gesprongen. Regelmatig komt Gorinchem beweegt hier om ook na schooltijd met de kinderen te sporten en spelen.