dalton-school-poorter-gorinchem-11.jpg

Daltonschool De Poorter 

Dalton staat voor

Het Daltononderwijs is niet een bepaald systeem met speciale leermiddelen, maar is een manier van werken en omgaan met elkaar. De manier van lesgeven is gebaseerd op de Daltonuitgangspunten. Het Daltononderwijs schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid om zelfstandig te werken aan een afgesproken taak. Een kind leert zelf plannen wanneer hij wat doet en bepaalt zelf de volgorde, met een gericht einddoel.

Daltononderwijs, voor ieder kind geschikt

Het Daltononderwijs, dat op De Poorter wordt gegeven, is geschikt voor ieder kind. Je ziet dat het zelfstandig bezig zijn, meer uitdaging vormt. Na de klas- of groepsinstructie, mogen de kinderen zelf aan de slag.

De belangrijkste Daltonuitgangspunten

Vrijheid in gebondenheid 

Wat er gedaan moet worden staat vast, dat bepaalt de leerkracht. De kinderen hebben een bepaalde vrijheid om de volgorde van werken te bepalen. Vrijheid betekent: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk en zijn er verantwoordelijk voor dat alle taken aan het einde van de week af zijn. Daarna  legt het kind verantwoording af aan de leerkracht.

Zelfstandigheid

De zelfstandigheid zie je terug in het taakgericht werken, maar ook in de werkhoeken waar kinderen alleen of in kleine groepjes aan de slag kunnen. Behalve klassikale uitleg moeten ze ook zelf aan de slag. Zo worden ze gestimuleerd zélf oplossingen te zoeken. Als dat niet lukt, springt de leerkracht in.

Samenwerking

Van groep 1 tot en met groep 8 is samenwerken onderdeel van het lesprogramma. Dit vindt plaats in de eigen groep, maar ook daarbuiten. Kinderen leren omgaan met verschillen, want niet iedereen is hetzelfde. Naar elkaar luisteren en respect hebben voor elkaar is bepalend voor hoe we met elkaar omgaan.