dalton-school-poorter-gorinchem-2.jpg

Het Daltononderwijs is niet een bepaald systeem met speciale leermiddelen, maar is een manier van werken en omgaan met elkaar. De manier van lesgeven is gebaseerd op de Daltonuitgangspunten. Het Daltononderwijs schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid om zelfstandig te werken aan een afgesproken taak. Een kind leert zelf plannen wanneer hij wat doet en bepaalt zelf de volgorde, met een gericht einddoel.

 

De kernwaarden van het Daltononderwijs

Vrijheid in gebondenheid

Wat er gedaan moet worden staat vast, dat bepaalt de leerkracht. De kinderen hebben een bepaalde vrijheid om de volgorde van werken te bepalen. Vrijheid betekent: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk en zijn er verantwoordelijk voor dat alle taken aan het einde van de week af zijn. Daarna legt het kind verantwoording af aan de leerkracht.

Zelfstandigheid

De zelfstandigheid zie je terug in het taakgericht werken, maar ook in de werkhoeken waar kinderen alleen of in kleine groepjes aan de slag kunnen. Behalve klassikale uitleg moeten ze ook zelf aan de slag. Zo worden ze gestimuleerd zélf oplossingen te zoeken. Als dat niet lukt, springt de leerkracht in.

Samenwerking

Van groep 1 tot en met groep 8 is samenwerken onderdeel van het lesprogramma. Dit vindt plaats in de eigen groep, maar ook daarbuiten. Kinderen leren omgaan met verschillen, want niet iedereen is hetzelfde. Naar elkaar luisteren en respect hebben voor elkaar is bepalend voor hoe we met elkaar omgaan.

Effectiviteit 

Om de effectiviteit van het onderwijs op school te vergroten, willen we de leerlingen verantwoordelijkheid in handen geven. Als zij een taak krijgen, waar ze de verantwoordelijkheid voor dragen, die ze zelf plannen en uitvoeren, vergroot dit de betrokkenheid en is het onderwijs het meest effectief. Daarnaast wordt de effectiviteit van het onderwijs vergroot als je vooraf weet wat je gaat leren, wanneer het klaar moet zijn en wat je nodig hebt. Met de weektaak leren kinderen hierin stap voor stap inzicht te krijgen. Het plannen en organiseren van werk zijn vaardigheden die onze leerlingen goed kunnen gebruiken in het voortgezet onderwijs.

Reflectie

Om verantwoordelijkheid en eigenaarschap te bereiken kijken we met de kinderen regelmatig terug én vooruit. Door met de kinderen regelmatig te praten over het werk en de aanpak daarvan, wordt de zelfstandigheid vergroot en stimuleren wij hen tot nóg doelmatiger werken. Gesproken wordt onder meer over:

• Hoe is het werk gegaan?
• Is het werk begrepen?
• Wat gaat al goed?
• Wat is nog lastig?
• Wat is nodig om zo goed mogelijk te leren?

Dit gebeurt vrijwel dagelijks, maar ook in uitgebreidere coachgesprekken aan het begin en halverwege het schooljaar.

Borging 

Door goed te kijken naar de inhoud van het onderwijs op onze school, de manier waarop we werken en naar de middelen waarmee we dat doen, proberen we de kwaliteit van het onderwijs steeds te verbeteren. We doen aan zelfevaluatie, maar daarnaast wordt onze school ook regelmatig bezocht door de Nederlandse Dalton Vereniging, om zodoende onze Daltonlicentie te behouden.

 
Geschiedenis

De grondlegster van Daltononderwijs was Helen Parkhurst(1887 – 1973). Deze Amerikaanse lerares en pedagoge richtte een school op in de plaats Dalton (VS,Massachusetts).Hier organiseerde zij het onderwijs volgens haar ideeën. De naam die zij aan de school en het onderwijssysteem gaf was Dalton, naar de plaats waar zij de eerste school oprichtte. Zij ontwierp een uitgewerkt plan waarin de uitgangspunten en werkwijze beschreven worden. Ze benadrukt echter dat elke school en elk team van leraren zich vrij moet voelen zelf een vorm te kiezen die past bij de situatie waarin men werkt. Elk kind, elke groep en elke leraar is immers uniek.


Daltonlicentie

In schooljaar 2015-2016 hebben we weer voor 5 jaar wij het predikaat "Daltonschool" gekregen. In schooljaar 2020-2021 wordt onze Daltonlicentie opnieuw beoordeeld.