leerlingenraad2leerlingenraad

 

 

 

Onze school heeft een leerlingenraad. Hierin zitten leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8.
Deze leerlingen zijn gekozen door hun klasgenoten.
Tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad brengen de vertegenwoordigers zelf punten in.
Ook kunnen ze onderwerpen aansnijden die uit de klassen zijn gekomen.
Het team kan aan de leerlingenraad advies vragen of vragen of ze ergens aan mee willen werken. 
Op Daltonschool De Poorter nemen we de leerlingenraad erg serieus.

Loesje leerlingenraad