dalton-school-poorter-gorinchem-12.jpg

Wij vinden het belangrijk om onze kernwaarden goed aan iedereen te laten zien. Dat vinden wij belangrijk omdat het duidelijk maakt waar wij voor staan. De Poorter is de enige daltonschool en de eerste Vreedzame School in Gorinchem. Dalton en Vreedzaam komen helemaal terug in VER. Elke dag dragen de leerlingen, het team en de ouders hun steentje bij aan het realiseren van VER.

Veilig

Veilig staat voor herkenbaar onderwijs voor kinderen. Dalton is een manier van werken waarbij we van groep 1 t/m 8 in een doorgaande lijn elke dag werken aan goed onderwijs. Dat is fijn voor onze leerlingen én voor onze ouders.
Dat komt de ontwikkeling van de kinderen maximaal ten goede. Onze school is een veilige plek voor kinderen. We werken elke dag met onze methode de Vreedzame school. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Eerlijk

Eerlijk staat voor durven zeggen wat je vindt. Eerlijk staat voor kunnen reflecteren op jezelf. Verantwoordelijkheid nemen. Weten wat er van je verwacht wordt en elkaar respecteren.

Rustig

In onze school is het altijd rustig en overzichtelijk. Dat vinden wij belangrijk omdat het voor de kinderen goed is om optimaal te kunnen leren. Voor ons is het ook fijn omdat we in een rustige school prettig kunnen werken. Elke dag! Bij ons op de Poorter is het rustig, maar niet stil.